Návrat k přírodě

Člověk, ať chce nebo ne, je stále více závislý na matičce ZEMI. Jakékoliv nerozumné zásahy člověka vyvolávají reakce, které varují před necitlivým přístupem. Snažme se proto o naplnění našeho poslání dobrých hospodářů a ne špatných pánů! Kochejme se přírodními scenériemi v každém ročním období, využívejme nejzdravější ho prostředí ke sportovní realizaci, ale jen tak, aby po nás další příchozí generace mohli říct: tady žili opravdoví LIDÉ.

2012 – bohužel jsem stále více skeptický. Jarní jízdy do Vítkova mně odhalily haldy odpadků kolem lesních serpentin a zkratek. Spolu s vychovateli a učni ze SOU na Podhradí jsme během tří hodin nasbírali 40 velkých pytlů (plasty, izolace, mobily, plechy, sklo, pneumatiky, kamna ap.), které vzápětí odvezly Technické služby Vítkov. Lidi zapomínají, že mohou přežít jen díky trvale udržitelnému rozvoji, což předpokládá CIT PRO ŽIVOT. Bohužel chybí celospolečenská osvěta a připomínání našeho životního poslání. Mým dobrovolným „koníčkem“ je sběr odpadu tam, kam jiní nedohlédnou. Jeden dobrý skutek, někdy více, Vás posouvá do Ráje Lidí. Nebojte se, zkuste to.